Divisjonsforeningen har siden våren 2020 vært uten Daglig leder på permanent basis, etter at daværende Daglig leder Arne Knoph valgte å søke nye utfordringer samtidig som Covid-19 pandemien rammet oss med full kraft. Arne var daglig leder fra 2017 – 2019, og etterfulgte Dag Halvorsen som var daglig leder i 4 år fra 2013-2017. Under coronapandemien har styret i Divisjonsforeningen i overenstemmelse med medlemsklubbene, valgt å e vente med ansettelsen av ny daglig leder, og istedet engasjert styreleder Kari Lindevik som arbeidende styreleder i  50% stilling. Dette har vært en midlertidig ordning som har fungert godt, men planen har hele tiden vært å lyse ut stillingen på permanent basis når både fotball og samfunnet forøvrig åpner opp og aktiviteten kommer igang igjen.

Nå vurderer styret det slik at vi i løpet av høsten vil nærme oss en normal situasjon og trenger en daglig leder i 100% stilling, for å ivareta både daglig drift, gjennomføre planlagte aktiviteter og videreutvikle Divisjonsforeningen i henhold til vår Handlingsplan. Vi vil derfor lyse ut stillingen nå med søknadsfrist 20. juni. Tiltredelse i jobben vil bli etter nærmere avtale mellom styret og den som får jobben, alt etter oppsigelsestid og eventuelt andre praktiske forhold . Styrets målsetting er at ny Daglig leder  skal være på plass på kontoret på Ullevål i løpet av høstsesongen i år.

Stillingen som Daglig leder vil snarest bli annonsert på vår hjemmeside, facebookside, på fotball.no, finn.no,  twitter, LinkedIn og nav.no. Søknadsfrist blir 16. juni. Vi håper på mange kvalifiserte, dyktige og motiverte søkere til denne viktige jobben, både for Divisjonsforeningen, våre medlemsklubber og for norsk fotball.