Fredag 12. mars ble årsmøtet i Divisjonsforeningen gjennomført på Teams med ca. 50 deltakere fra våre medlemsklubber. Styret legge la frem sin årsrapport og regnskap for 2020 og handlingsplan for perioden 2021 – 2023. I tillegg ble forslaget fra styret om å starte en navneendringsprosess for foreningen enstemmig vedtatt og nytt styre, valgkomite og revisor ble valgt.

Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 2.011.101 mot budsjett på minus 1.540.751,- kr. Årsaken til det store overskuddet er at veldig få av årets planlagte aktiviteter og samlinger kunne gjennomføres på grunn av Covid-19. Samtidig opprettholdt NFF, NTF og våre samarbeidspartnere sin støtte til vår forening, og regnskapsføringen av utviklingsmidler de siste årene er endret. Økonomien i foreningen er ryddig og god.

Her er styrets sluttord fra Årsrapporten fra det krevende året 2020:

«2020 har vært et svært krevende år for alle i Divisjonsforeningen og dens medlemsklubber.
Arbeidet med å få både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen i gang har hatt hovedfokus. Planen som ble lagt i mai ble stoppet av myndighetene i juni, og dermed lyktes det dessverre ikke å få Norsk Tipping- ligaen i gang.
Opprettholdelse og en økning av utviklingsmidlene har vært og vil være en viktig del av vårt arbeid fremover, både mot NFF og ut mot klubbene. Utvikling av gode ledere og trenere er viktig for å få en forutsigbar og godt drevet klubb. Arbeidet med en ny samarbeidsavtale med NFF hvor vilkårene for våre klubber
står sterkt i forhold til både den nye media avtalen og også ligasponsoratene er viktig.
Styret og administrasjonen i DF har i veldig stor grad blitt tatt med av NFF i beslutninger som omhandler våre klubber. Samarbeidet med medlemsklubbene, NTF og NFF fungerer godt, og vi har en god og åpen dialog med de fleste
aktører. Vi oppfordrer dere til å fortsatt engasjere dere i Divisjonsforeningens arbeid, og
vi setter stor pris engasjementet fra klubbene våre.»

Til slutt i det digitale årsmøtet ble det gjennomført valg og valgkomiteens innstilling til nytt styre fikk årsmøtets enstemmige godkjenning.

Det nye styret består av:

Kari Lindevik, Fløy IL, styreleder ikke på valg, Hugo Magne Kjelseth, Harstad IL, gjenvalgt som nestleder for 1 år, Jo Bergsvand, Kjelsås IF, nytt styremedlem valgt for 2 år, Bjørg Schei, Orkla IL, nytt styremedlem valgt for 2 år, Kristian Jæger, Fana IL, styremedlem gjenvalgt for 2 år og Asle Tjøtta, Bryne FK, varamedlem ikke på valg.

Ut av styret gikk Thor-Erik Stenberg fra KFUM og Helle Visjø fra Follo FK og Divisjonsforeningen takker dem for langvarig og meget god innsats i styret. Bildet i saken viser det avtroppende styret med Stenberg og Visjø til høyre i bildet.

Styret foreslå gjenvalg på valgkomiteen bestående av:

Leder Torleiv Sandvik FK Ørn Horten, Ida Dyreng Elverum, Vidar Ulstein, Vindbjart, Dag Halvorsen , Kjelsås IF og de ble enstemmig valgt. HCA-Revisjon ble valgt som Divisjonsforeningens revisor i 2021.