Det sier styreleder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen etter at NFF har besluttet at vi skal vente helt til medio september på Helsemyndighetene og Regjeringens beslutning angående til fullkontakttrening og kamper på nivå 4. Hvis det ikke kommer en positiv beslutning innen da, betyr det at fotballåret for alle klubbene i Norsk Tipping-ligaen 2020 «fryses» og tas opp igjen i 2021. «Tålmodigheten vår var på bristepunktet allerede, og en ny utsettelse helt frem til medio september tøyer denne ytterligere..»

NFF skriver i sin redegjørelse til klubbene følgende, signert President Terje Svendsen og Generalsekretær Pål Bjerketvedt:

«I fotballen har vi selv lagt til grunn og kommunisert at vi må ha en beslutning som betyr at vi må komme i gang med trening igjen senest i midten av september dersom vi skal kunne gjennomføre et eller annet konkurranseformat denne sesongen. Med muligheter for kamper i begynnelsen av oktober, med opp- og nedrykk, mm.

En rekke møter og vurderinger mandag endte opp i et ekstraordinært forbundsstyremøte mandag kveld. Styret ønsker, til tross for fredagens beslutning fra regjeringen, å stå på opprinnelig budskap om en siste frist for en mulig åpning midt i september. Det vil fortsatt være mulig med regjeringens nye beslutning. Men forbundsstyret understreker at en ytterligere utsettelse av en beslutning vil bety at sesongen ikke kan gjennomføres med noen form for ordinære konkurranseformater.

For dette nivået vil i så fall fotballåret 2020 «fryses» og tas opp igjen i 2021. Vi vil fortsette vår dialog og vår argumentasjon overfor myndighetene, både med NIF og på egenhånd. Det er etter vår mening ingen grunn til å holde igjen dette nivået med det smittevernregimet vi representerer og når vi nå kan se tilbake på en vellykket åpning i fotballen på andre nivåer de siste månedene.

Vi holder dere oppdatert, og vi er innstilt på å ta en beslutning så snart det gis nye signaler fra regjeringshold.»

Ulike oppfatninger ute i klubbene

Meningene både i styret og blant våre medlemsklubber er naturligvis delt i forhold til dette vedtaket i Forbundsstyret mandag kveld sier Kari Lindevik. Mange ønsker så langt det er mulig å få til en sesong, selv om den blir svært amputert. Andre klubbledere sier at nok er nok, og at ulempene og usikkerhet knyttet til både baneforhold, spillerstaller, økende smitte etter ferie og skolestart, manglende motivasjon hos spillerne med mere, er så store at en strek burde vært satt allerede for årets sesong.

Nå er det slik at det finnes et aldri så lite håp om at smitteutviklingen i samfunnet generelt skal vise en nedadgående trend de kommende 14 dagene. Dette sammen med fotballens ansvarlighet og tiltak knyttet til e-læring i smittevern, strenge protokoller og færre og kortere reiser i Norsk Tipping-ligaen med nye geografiske avdelingsoppsett kan – ja vi skriver kan – gi et ja fra myndighetene medio september.

«There is hope in a hanging snore» som han sa en viss lektor og fotballtrener fra Orkdal. Og den kloke gode mannen fikk ofte rett, så det er fortsatt lov å håpe.. Sterkere sammen.