Om Norsk Ligafotball

Norsk Ligafotball er interesseorganisasjonen for klubbene i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen

Norsk Ligafotball er interesseorganisasjonen for klubbene i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Organisasjonen ble etablert i 2002, og har i 2021 98 medlemsklubber.

Norsk Ligafotball jobber for å fremme interessene til våre medlemsklubber. Det innebærer nær og god kontakt og dialog med Norges Fotballforbunds styre og administrasjon, ligaens partnere og andre aktører som er relevante for klubbene.

Norsk Ligafotball har gode møteplasser som en av våre viktigste prioriteter. Normalt har vi fire-fem store samlinger for alle klubbene: Terminlistemøte/fagseminar i januar, årsmøte i mars, ledersamling i juni, lederutviklingssamling i september/oktober og cupfinaleseminar i desember. Her er målet å bygge kompetanse i klubbene både gjennom gode foredragsholder, sentrale tema og god dialog mellom klubbene der deling av erfaringer og ideer står sentralt.

Norsk Ligafotball mål er å skape best mulig rammebetingelser for å drive spillerutvikling, trener- og lederutvikling og klubbutvikling hos våre medlemmer.

Norsk Ligafotball har kontorer på Ullevaal stadion, inngang F (5. etasje). Der er vi samlokalisert med de to andre klubbinteresseorganisasjonene Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner 

Norsk Ligafotball signerte en samarbeidsavtale med Norges Fotballforbund i mars 2018.

Norsk Ligafotball endret navn fra Divisjonsforeningen til Norsk Ligafotball på årsmøtet den 4. mars 2022.

Daglig leder

Styret

Kommersiell rådgiver NLF

Postadresse

  • NORSK LIGAFOTBALL c/o Norsk Toppfotball

  • Sognsveien 75 F

  • 0855 Oslo

  • Org nr: 984508158

Besøksadresse

  • Sognsveien 75F, Ullevaal Stadion