Norsk Ligafotball er interesseorganisasjonen for klubbene i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Organisasjonen ble etablert i 2002, og har i 2021 98 medlemsklubber.

Norsk Ligafotball jobber for å fremme interessene til våre medlemsklubber. Det innebærer nær og god kontakt og dialog med Norges Fotballforbunds styre og administrasjon, ligaens partnere og andre aktører som er relevante for klubbene.

Norsk Ligafotball har gode møteplasser som en av våre viktigste prioriteter. Normalt har vi fire-fem store samlinger for alle klubbene: Terminlistemøte/fagseminar i januar, årsmøte i mars, ledersamling i juni, lederutviklingssamling i september/oktober og cupfinaleseminar i desember. Her er målet å bygge kompetanse i klubbene både gjennom gode foredragsholder, sentrale tema og god dialog mellom klubbene der deling av erfaringer og ideer står sentralt.

Norsk Ligafotball mål er å skape best mulig rammebetingelser for å drive spillerutvikling, trener- og lederutvikling og klubbutvikling hos våre medlemmer.

Norsk Ligafotball har kontorer på Ullevaal stadion, inngang F (5. etasje). Der er vi samlokalisert med de to andre klubbinteresseorganisasjonene Norsk Toppfotball og Serieforeningen for Kvinnefotball (se kart og postadresse lenger ned).

Norsk Ligafotball signerte en samarbeidsavtale med Norges Fotballforbund i mars 2018.

Norsk Ligafotball endret navn fra Divisjonsforeningen til Norsk Ligafotball på årsmøtet den 4. mars 2022.

Norsk Ligafotballs handlingsplan for 2021-2022 finnes her.

Daglig leder:

Kari Lindevik

e-post: kari.lindevik@norskligafotball.no

Mobil: 918 98097

Styret

Fra venstre: Jo Bergsvand, styremedlem, Bjørg Schei, styremedlem, Asle Tjøtta, varamedlem, Kari Lindevik, daglig leder, Kristian Jæger, styremedlem og Hugo Kjelseth (styreleder)

Klikk her for kontaktskjema til styret

Postadresse:

NORSK LIGAFOTBALL

c/o Norsk Toppfotball
Postboks 3916, Ullevaal Stadion
0806 Oslo

Her finner du oss:

Følg Norsk Ligafotball på facebook

Følg Norsk Ligafotball på twitter

Organisasjonsnummer: 984 508 158