Spennende stilling ledig som Prosjektleder i NFF

Les mer om stillingen her

Norges Fotballforbund lyser nå ut en veldig viktig og interessant stilling som PROSJEKTLEDER - i utgangspunktet et engasjement på ett år, men med gode muligheter til fast jobb.

Det skal fram mot forbundstinget 2025 gjennomføres et utredningsarbeid og PROSJEKTLEDEREN som nå ansettes, skal lede dette arbeidet. En foreløpig status skal gis til forbundstinget i 2024. Målet er å analysere hva som er avgjørende for at nivået Norsk Ligafotball-klubbene og 2.divsjon kvinner representerer skal være et effektivt utviklingsnivå og bro til toppfotballen på henholdsvis herre- og kvinnesiden.

Prosjektet skal foreslå konkrete mål og tiltak for å oppnå dette. Utredningsarbeidet skal se på både sportslige, kommersielle og organisatoriske forhold.

Resultatet av utredningsarbeidet skal være et felles «veikart» for hvordan partene kan gi klubbene på disse nivåene et løft, sportslig og kommersielt, og skal gi grunnlag for en felles behandling hvor partene forplikter seg til felles mål og plan. Prosjektet vil involvere og engasjere både NFFs styre og administrasjon, NTF og TFK i tillegg til Norsk Ligafotball samt representanter for våre 18 kretser og 2. divisjon kvinner.

Les hele stillingsannonsen på lenken under og send din søknad i god tid innen fristen. Du kan også kontakte Alf Hansen hos NFF eller vår styreleder Hugo Magne Kjelseth på mobil 915 33450 for mer informasjon.

 

Les hele stillings annonsen her