Seminar 12-13 januar 2023 - Agenda

NLF og NFF avholder seminar og terminlistemøte 12-13 januar 2023

156 klubbledere er påmeldt og ønskes velkommen til samlingen som finner sted på Meet Ullevaal 12-13 januar 2023. 

Det blir to dager med flott innhold på agenda, som avsluttes med terminlistemøter fredag ettermiddag. 

Oppstart blir torsdag 12 januar kl 13.45 med registrering og enkel lunsj i M4/M5 på Meet Ullevaal. Inngang via Thon Hotellet. 

Program 12 januar 2023 Meet Ullevaal M4/M5 Meet 

13.45 Registrering + enkel lunsj Meet Ullevaal M4/M5

14.00 Velkommen

14.05-14.30: NFF jusavdeling v/Emil Waters og Henrik Salveson, pengespill m.m

14.30-14.45: Thon Hotels v/Adelina Daci. Hvordan bruke Thon avtalen på best mulig måte for klubbene?

14.45-15.15: Post Nord, planer for 2023 v/Haakon Nikolai Olsen

15.15-16.00: Norsk Tipping og Crowd Manager, planer for 2023 v/Thomas Johansen og Kenneth Akselsen

16.00-17.00: NFFs Toppfotball sjef Truls Dæhli. Tema Eliteavdelingen og Europatoppen m.m

17.00-17-15: Pause

17.15-17.45: Travelnet v/Lisbeth Vikan. Hvilke muligheter er det for våre klubber ved reiser?

17.45-18.30: Informasjon fra Norsk Ligafotball rundt økonomifordeling etc

18.30-23.30: Felles middag på Meet Ullevaal

Fredag 13 januar 2023 Meet Ullevaal M4/M5

09.00–09.45     Velkommen og generelt fra NFF. Turneringsbestemmelser, kampgjennomføring og arrangement.

09.45–10.00     Pause

10.00–10.45     Sikkerhet og supportere v/Erik Hegstad

10.45–11.30     Overganger med Kristian Skjennum        

11.30–12.15     Lunsj

12.15–12.45     Generalsekretær Karl-Petter Løken

12.45–13.15     Media ved Jon Jamessen og Hallbjørn Saunes

13.15–13.45     Reiseberegning og generelt om terminlisten og utfordringer v/NFF

Kort pause og overflytting til grupperom

13.45–15.00     Terminlistemøter separat for hver avdeling