NLF medlemsmøte og årsmøte 3. mars 2023

Den nye samarbeidsavtalen mellom NLF og NFF ble signert og styret i NLF gjenvalgt 3.mars 2023.

Fredag 3. mars 2023 ble det avholdt både medlemsmøte og årsmøte i Norsk Ligafotball. I forkant av møtet ble den nye samarbeidsavtalen mellom NLF og NFF signert av styreleder i NLF  Hugo M Kjelseth og president i NFF Lise Klaveness. Avtalen har vært fremforhandlet gjennom 2022 og frem til signering 3. mars 2023. 

På medlemsmøtet ble det blant annet fra Amedia ved Helge Birkelund og TV2 ved Eskil Andreassen presentert planer for 2023 sesongen. Nils Fisketjønn NFF, presenterte Tingsaker, generalsekretær i NFF Karl-Petter Løken informerte om aktuelle saker fra NFF. Markedsdirektør NFF Runar Pahr Andresen og Øk direktør NFF Kai-Erik Arstad informerte om PostNord avtalen, markedsarbeid og økonomi. 

På årsmøtet ble styret i NLF gjenvalgt fortsetter dermed som før. Årsberetning og regnskap for 2022 , budsjett 2023 og handlingsplan 2023-2024  ble enstemmig godkjent og vedtatt. 

Vi ser alle frem mot en ny og spennende sesong for begge våre liga PostNord og Norsk Tipping-ligaen.