Innkalling til årsmøte Norsk Ligafotball

Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk Ligafotball

Årsmøtet vil bli avholdt på Meet Ullevaal fredag 3 mars 2023 kl 17.00-18.30 i møterommet M6 i Meet lokalene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes Norsk Ligafotball senest 14 februar 2023.

Innkomne forslag sendes på e-post til kari.lindevik@norskligafotball.no med styreleder hugo@kjelseth.no på kopi.

Årsmøte papirer sendes ut slik at dere har det i hende senest 7 dager før årsmøtet.

Påmelding skjer via denne linken innen 1 mars 2023. 

Påmelding årsmøte Norsk Ligafotball 3 mars 2023

Velkommen til årsmøte.

På vegne av styret