Jo Bergsvand og Runar Pahr Andresen

Gladmelding:

Jo Bergsvand er ansatt i NFF som kommersiell rådgiver med ansvar for klubbene i PostNord, Norsk Tipping-ligaen og 2. divisjon kvinner.

Stillingen er et 2-årig engasjement med mulighet for fast ansettelse.

Gjennom arbeidet med ny samarbeidsavtale mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Ligafotball (NLF) var den kommersielle verdien av ligaene og det kommersielle arbeidet ute i klubbene en viktig del av forhandlingene. Begge parter så tidlig at dette var viktige områder som trengte videreutvikling og fokus gjennom dedikerte ressurser.

NLF signaliserte i forhandlingene at vi ønsket å ansette en Kommersiell rådgiver og foreslo økonomisk støtte til denne stillingen fra NFF.

NFF så behovet, men ønsket også å ha med 2. divisjon kvinner og dermed også ta eierforhold til stillingen med en ansettelse i NFF, noe vi i NLF syntes var en god løsning. Stillingsbeskrivelsen og en plan for rekrutteringen ble jobbet frem i et samarbeid mellom NFFs HR-avdeling, NFF Marked og NLF.

Stillingen ble utlyst i januar og hele 33 søkere hadde meldt seg innen søknadsfristen. Gjennom en grundig og god selekterings- og intervjuprosess ble først 6 kandidater valgt ut til 1. intervjurunde, 3 av disse ble med til finalerunden og til slutt var det Jo Bergsvand som ble tilbudt og takket ja til jobben.

Alt i alt en meget god prosess med HR-leder i NFF Mette Sørlien som ansvarlig og med aktiv deltagelse fra NFF Marked og styret og Daglig leder i NLF.

Jo har meget solid bakgrunn for å gjøre en svært god jobb som Kommersiell rådgiver, etter en mannsalder i ulike lederroller innen fotballen.

Han har i tillegg til mange år som styreleder i Kjelsås, også flere år bak seg i næringslivet innen IT, han har vært sportsjef i NTF og kommer nå fra stilling som representant for Spideo AI-camera i Norge/Norden. Jo kjenner både topp og bredde i norsk fotball, han har kommersiell teft og kompetanse, i tillegg til meget god kunnskap om rammebetingelsene til både klubbene på våre nivåer på herresida samt kvinnefotballen i Norge.

Jo startet opp i stillingen mandag 17. april og vi i NLF ønsker han velkommen og lykke til i jobben som Kommersiell rådgiver. Og vi ser fram til et meget godt samarbeid i tida framover til beste for våre medlemsklubber og klubbene i 2. divisjon kvinner.

Runar Pahr Andresen, kommersiell direktør i NFF sier dette om samarbeide og ansettelsen; 

Norsk fotball er nokså unikt i at bredde og topp har et gjensidig og positivt samarbeidsklima mellom topp og bredde. Den økonomisk ryggraden i norsk fotball er avhengig av at vi lykkes i toppen, og uten suksess og god aktivitet i bredden er denne viktige suksessen umulig.

I samarbeide med våre liga- og mediepartnere ønsker vi å skape ett hjem for hele norsk fotball, og vi ønsker å bidra til å løfte de kommersielle verdiene lokalt og nasjonalt på liganivå 3 og 4 herrer, samt liganivå 3 for kvinner. Med Jo sin solide og brede erfaring har vi stor tro på at han vil bidra positivt i verdiskaping på klubbnivå, samt at verdien for ligapartnere økes og at mulighetene med mediepartnere gripes. Sammen skal vi lykkes med dette.

Jo selv sier følgende om motivasjonen for å søke stillingen som kommersiell rådgiver; 

Jeg ble motivert for å søke denne stillingen fordi jeg har tro på at vi sammen kan øke markedsverdien på ligaene som Norsk Ligafotball representerer.

Jeg har tro på at strømmesatsingen som Amedia og Mygame/TV2 er i gang med vil gi ligaene et kommersielt løft.

Jeg har tro på at vi sammen, NFF, NLF og klubbene kan etablere møteplasser som vil bidra til økt kunnskap og styrke de kommersielle utfordringene vi står i.

Jeg er veldig motivert til å bidra. 

Lykke til Jo og vi NLF håper dere klubber tar godt i mot Jo når han tar kontakt.