Endringer i styret i Norsk Ligafotball

Informasjon til våre medlemsklubber vedrørende endringer i Styret i Norsk Ligafotball

I forbindelse med at vårt styremedlem Jo Bergsvand søkte på og fikk jobben som Kommersiell rådgiver i Norges Fotballforbund, med ansvar for klubbene i Norsk Ligafotball og 2. divisjon kvinner, har vi i samråd med valgkomiteens leder Torleiv Sandvik blitt enige om at Bergsvand fratrådte styret fra og med oppstartdato i sin nye jobb, 17. april. Dette for å være ryddige og unngå flere hatter og roller ut mot våre medlemsklubber i forbindelse med utførelsen av jobben som Kommersiell rådgiver. Fra samme dato, 17. april rykket vårt varamedlem Cecilie Moe opp som fast styremedlem i Norsk Ligafotball. Vi er også enige om at vi ikke innkaller til ekstraordinært årsmøte for å supplere styret med et nytt varamedlem nå, men gjør det i forbindelse med valget på vårt ordinært årsmøte i begynnelsen av mars 2024.

Vi takker Jo Bergsvand for meget godt utført jobb som styremedlem i Norsk Ligafotball og ønsker lykke til i jobben som Kommersiell rådgiver i Norges Fotballforbund. Vi gratulerer Cecilie Moe med opprykket og ønsker henne velkommen som styremedlem i Norsk Ligafotball hvor vi ser fram til fortsatt godt samarbeid.

Styret i Norsk Ligafotball består fra 17.4 og frem til årsmøtet 2024 av:

Styremedlemmer: Bjørg Schei, Orkla FK, Per Steinar Krogsæter, Elverum FK, Cecilie Moe, Frigg Oslo FK

Nestleder: Kristian Jæger, Fana IL, Leder: Hugo Magne Kjelseth, Harstad IL

Harstad, 26. april 2023

Hugo Magne Kjelseth

Styreleder