Til tross for Covid-19 og de utfordringene det har skapt for alle våre medlemsklubber, er årsregnskapene levert og gjennomgått av NFF i henhold til økonomirapporteringen (FOS – finansielt oppfølgings system), som PostNord-ligaens klubber er pålagt. På NFFs hjemmeside ligger hele oversikten med kommentarer.

Av totalt 30 lag som har rapportert, befinner 17 av disse seg i grønn sone, såkalt kategori 3 med god økonomisk status. 6 av de 30 er i gul sone mens 7 lag er i rød sone og har utarbeidet handlingsplaner for å forbedre resultat / egenkapital.

Levanger har blitt trukket totalt 2 poeng for ikke å ha nådd delmål i sine handlingsplaner for finansielt oppfølgingssystem og positiv egenkapital. Senja har blir trukket 1 poeng for ikke å ha nådd delmål i sin handlingsplan for positiv egenkapital.

Levanger FK som her jubler for scoring mot RBK2, er trukket 2 poeng i årets sesong.

Kvik Halden, TUIL, Arendal, Brattvåg og Notodden er pålagt å lage handlingsplaner for å komme tilbake i kategori II eller III i det finansielle oppfølgingssystemet. Brattvåg er også pålagt å lage handlingsplan for å rette opp sin negative egenkapital.

Ny rapporteringsperiode er 1. halvår 2020 med frist 1.9. Disse regnskapene blir målt, men er ikke gjenstand for reaksjonsoppfølging som følge av Forbundsstyrets justering etter utbruddet av Covid-19.