Her samles flere sentrale dokumenter etter hvert som sendes klubbene fra hhv NFF og Divisjonsforeningen. De blir liggende her kronologisk (nyeste øverst).

MOT SESONGEN 2020:

MOT SESONGEN 2019: